การเลี้ยงลูกไม่ให้เตี้ยผิดปกติ

การเจริญเติบโตของบุตรนั้นถือเป็นความหวังของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ และยังมีผลเฉลี่ยว่าในเด็ก 100 คนจะมีเด็กที่เตี้ย 5 คนถึง6 คน นอกจากถึงวัยไปโรงเรียนแล้วเห็นได้ชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกัน  แต่กว่าจะถึงวันที่ลูกยืนเข้าแถวหน้าเสาธง การเยียวยารักษาอาจจะช้าเกินควร  ภาวะเด็กเตี้ยที่เป็นปัญหาด้าน การเติบโต      ความสูงของลูกต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ควรพาไปพ กุมารแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่ทำให้ การเจริญเติบโตผิดปกติ เพื่อทำการรักษา แก้ไข ให้เด็กตัวสูงขึ้น  เนื่องจากค่านิยมของคนไทยเชื่อว่าเด็กตัวสูงมีโอกาสที่ดีกว่าในการใช้ชีวิตปกติ  เช่น เล่นกีฬาได้ดีกว่า บุคลิกดูดีกว่า และ เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มีโอกาสหางานทำได้ ง่ายกว่า และนอกจากวิธีการวัดส่วนสูงแล้ว  ยังมีวิธีสังเกตอื่นๆ อีก ได้แก่ ความสูงของเด็กแตกต่างจากความสูงตามพันธุกรรมของพ่อแม่หรือเด็กมีสัดส่วนร่างกายผิดปกติ เช่น แขนขา สั้นกว่าปกติ  สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ ความสูง ว่าคนเราจะสูงได้แค่ไหนจะประกอบด้วย ยีนหรือพันธุกรรม ยีนที่ควบคุมความสูงมีหลายยีน และเด็กที่มีพ่อแม่สูงหรือร่วมกับปู่ย่าตายายสูง ลูกมักจะสูง  ในทางตรงข้ามเด็กที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเตี้ยเด็กคนนั้นก็มักจะเตี้ยแต่เนื่องจากลูกแต่ละคนได้รับถ่ายทอดยีนจากพ่อแม่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น พ่อแม่เดียวกัน มีลูกหลายคน  ลูกก็อาจสูงไม่เท่ากัน  ฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตในวัยเด็ก คือฮอร์โมนไทรอยด์และฮอร์โมนเจริญเติบโตซึ่งทำให้มีการขยายตัวของกระดูกเป็นผลให้กระดูกยาวขึ้น  ฮอร์โมนเพศ ในช่วงเข้าวัยหนุ่มสาวเด็กจะมีการเจริญเติบโตเร็วขึ้น เนื่องจากฮอร์โมนเพศกระตุ้นการหลั่งเพิ่มขึ้น ของฮอร์โมนการเจริญเติบโต และทำให้ มีการพัฒนาของกระดูกและเมื่อเข้า วัยหนุ่มสาวสักระยะหนึ่งแล้ว ฮอร์โมนเพศ จะทำให้กระดูกปิด และหยุดการเจริญเติบโต  อาหารการกิน สารอาหารมีส่วนสำคัญมากในการเจริญเติบโตของร่างกาย ซึ่งรวมถึงกระดูก การกินอาหารครบหมู่ ช่วยให้ได้รับพลังงาน โปรตีน ไขมัน และแร่ธาตุต่างๆ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส สังกะสี และอื่นๆ มีผลต่อการเจริญเติบโต การขาดพลังงาน โปรตีนและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้การเจริญเติบโตช้า สารอาหารหลักที่มีผลต่อการสร้างเสริมกระดูก เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินดี มีความสำคัญต่อความสูงเช่นกัน การออกกำลังกายที่เหมาะสม