อาหารฟาสต์ฟุ้ดกินมากๆควรระวัง

อาหารฟาสต์ฟู้ดคือถ้าแปลความหมายตามที่มาของศัพท์เดิมในภาษาอังกฤษที่ว่า Fastfood ก็จะแปลว่า อาหารด่วน แต่ปัจจุบันได้มีการใช้ศัพท์คำนี้ว่า อาหารจานด่วน ทั้งๆ ที่อาหารบางอย่างก็ไม่ได้ใส่จานสักหน่อย

เพราะเหตุใดบางคนจึงชอบทานอาหารฟาสต์ฟู้ด วัยรุ่นจำนวนไม่น้อยชอบรับประทานอาหารเหล่านี้ สาเหตุแห่งความนิยมประการหนึ่ง เกิดจากอาหารฟาสต์ฟู้ดมีการโฆษณาจูงใจให้ลุ่มหลงได้ง่าย ผู้ผลิตอาหารจึงพยายามออกแบบให้อาหารเหล่านี้มีรูปลักษณ์ที่ถูกใจวัยรุ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากนี้คือ สภาพครอบครัวปัจจุบันที่ไม่มีเวลาเตรียมอาหารในบางมื้อ พ่อแม่บางคนจึงจูงลูกจูงหลานไปฝากท้องไว้ที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดริมทาง

อาหารฟาสต์ฟู้ดมีประโยชน์หรือโทษอย่างไรบ้าง

นอกจากความสะดวกรวดเร็วแล้ว ก็แทบมองไม่เห็นประโยชน์ของอาหารฟาสต์ฟู้ดแต่อย่างใด นักวิจัยและนักโภชนาการจึงจัดอาหารประเภทนี้ว่าเป็นอาหารที่รับประทานได้จำนวนมากแต่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเท่าที่ควร

สำหรับ โทษ อันที่จริงขอใช้คำว่า ข้อเสีย ของอาหารเหล่านี้น่าจะดีกว่า เช่น

– คนส่วนใหญ่มักไม่ทราบข้อมูลว่าการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลเสียต่อสุขภาพ เพราะอาหารฟาสต์ฟู้ดส่วนใหญ่มักประกอบไปด้วยแป้ง ไขมัน และน้ำตาล

– วงการโภชนาการของสหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัยโลก เรียกอาหารเหล่านี้ว่า อาหารขยะ หรือ Junk Food เพราะเป็นอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย และให้เฉพาะแต่พลังงานเท่านั้น

– อาหารฟาสต์ฟู้ดมีราคาค่อนข้างแพง

– ถ้าหากรับประทานต่อเนื่องเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ซึ่งโรคต่างๆ เหล่านี้ กำลังเป็นปัญหาในประเทศตะวันตกทั้งหลาย

– การรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดมากเกินไปจะทำให้เกิดอาการผิดปกติที่เรียกว่า เดอะ จังก์ฟู้ด ซินโดรม) ซึ่งมักพบในเด็กที่มีอายุระหว่าง 6 – 12 ปี ที่รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดต่อเนื่องมาได้ระยะหนึ่ง จึงปรากฏอาการที่ผิดปกติ ได้แก่ ตื่นเต้นง่าย ควบคุมตนเองไม่ค่อยได้ ฝันร้าย ปวดท้อง เกิดความเหนื่อยหน่าย อารมณ์ร้อน ก้าวร้าว ดื้อดึง และไม่มีสมาธิในการเรียน สุดท้ายก็ทำให้ผลการเรียนตกต่ำ และไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

– การรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดของเด็กยากจนที่ไม่มีอาหารรับประทานจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของร่างกายระยะยาว

– เด็กที่รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดมากๆ จะทำให้เกิดโรคอ้วน จึงมีความเสียงต่อการเกิดโรคต่างๆ

ทำไมอาหารฟาสต์ฟู้ดถึงนิยมในประเทศที่พัฒนานี่เป็นความเชื่อที่ผิดมหันต์ เพราะด้วยความที่อาหารฟาสต์ฟู้ดมีอันตรายต่อสุขภาพ จึงทำให้อาหารเหล่านี้กำลังเสื่อมความนิยมในประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย ร้านอาหารเหล่านี้จึงย้ายออกมาจำหน่ายในประเทศที่กำลังพัฒนา และอาศัยการโฆษณากับการตลาดทุกรูปแบบจนทำให้การรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ จึงทำให้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของวัยรุ่นเริ่มเปลี่ยนแปลงไป