วิธีรับมือเมื่อเกิดพายุฤดูร้อน

   เมื่อเกิดพายุฤดูร้อน จะเกิดลมพัดแรงและมีฝนฟ้าคะนอง รวมถึงฟ้าผ่าต่างๆ ซึ่งเป็นอันตรายมากต่อชีวิต เรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับคนโดนฟ้าผ่าในช่วงเกิดพายุ แล้วเราจะรับมืออย่างไรและป้องกันตัวเมื่อเกิดพายุฤดูร้อนขึ้น ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

– ในช่วงการเกิดพายุฤดูร้อนนั้น จะมีลมพัดแรงมากอาจทำให้มีสิ่งของที่ไม่แข็งแรงปลิวมาได้ซึ่งไม่ควรอยู่ใกล้หน้าต่างเนื่องจากอาจจะโดนสิ่งของ เศษไม้ที่ไม่แข็งแรงปลิวมาพร้อมกับลมได้ ซึ่งอาจจะได้รับอันตรายจากสิ่งของเหล่านี้ได้ และควรอยู่ภายในอาคารที่แข็งแรงและเลี่ยงการอยู่ใกล้กับหน้าต่าง หลังจากพายุสงบควรสังเกตต้นไม้ที่เอียงมากเกินไป ต้องตัดทิ้งทันที

– ในช่วงเกิดพายุ หากบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ควรเปิดโทรทัศน์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ เนื่องจากกระแสของสัญญาณดาวเทียมนั้นอาจทำให้เกิดฟ้าผ่าใส่เสาสัญญาณและเกิดกระแสไฟฟ้าทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเสียหายได้ และอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้เช่นกัน

– หากอยู่กลางแจ้ง ควรสังเกตสภาพอากาศโดยรอบ หากเกิดฟ้าครึ้มและเริ่มมีลมแรง ควรรีบกลับเข้าไปหลบในอาคารใกล้ที่สุด และปิดโทรศัพท์มือถือเนื่องจากสัญญาณมือถือเป็นตัวล่อทำให้เกิดฟ้าผ่าได้ และไม่ควรอยู่ใต้ต้นไม้ หรือป้ายโฆษณาซึ่งเสี่ยงต่อการถูกป้ายล้มทับได้

– ขณะเกิดพายุไม่ควร สวมใส่เครื่องประดับจำพวกโลหะ เช่น ทอง เงิน ทองแดง หรือกระทั่งถือร่มที่มียอดเป็นโลหะ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าใส่ได้ รวมถึงงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ขณะเกิดพายุซึ่งเครื่องประดับเหล่านี้ถือว่าเป็นตัวนำไฟฟ้าชั้นดี ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้