กระจกหกด้าน รายการสาระดี

  กระจกหกด้าน เป็นรายการโทรทัศน์ที่เต็มไปด้วยเนื้อหาและสาระที่ดีมากรายการหนึ่ง ซึ่งเป็นประเภทรายการสารคดีสั้นความยาวเพียง 15 นาที ซึ่งมีการพูดถึงความสำคัญของบุคคลสำคัญต่างๆ รวมถึงสถานที่สำคัญมากมายในรายการ โดยรายการนี้ถือว่าเป็นรายการที่มีคนพูดถึงมาก โดยเป็นรายการที่ออกอากาศมายาวนานกว่า 30 ปีแล้ว

รายการกระจกหกด้านนั้น ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2526 ทางช่อง 7 ซึ่งในช่วงนั้นถือว่าเป็นรายการที่ยอดนิยมมากเมื่อออกอากาศตอนแรก ซึ่งรายการนี้ส่วนใหญ่จะบรรยายความรู้ทาง ศิลปวัฒนธรรม ชีวิตและสิ่งแวดล้อม อาหารและโภชนาการ สุขภาพและวิทยาศาสตร์ บุคคลและสังคม และปกิณกะสาระคติ รายการนี้ถูกเปลี่ยนเวลาออกอากาศตลอดช่วงเวลาที่รายการนี้ออกอากาศ โดยครั้งแรกออกอากาศทุกเย็นวันจันทร์ – อังคาร เวลา 16.00 -16.15 น. ต่อมาได้เปลี่ยนวันที่และเวลามาเป็น ทุกวันพฤหัสบดี – ศุกร์ เวลา 11.15 – 11.30 น. ล่าสุดได้ถูกเปลี่ยนวันและเวลาออกอากาศใหม่เป็น พุธ – พฤหัสบดี เวลา 15.45 – 16.00 น.

รายการกระจกหกด้าน นั้นได้ตั้งชื่อมาจากคำสอนของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต ซึ่งท่านได้ให้คำสอนว่า “คนเราทุกวันนี้ ดีแต่ส่องกระจกด้านหน้าแต่เพียงด้านเดียว ให้เอากระจกหกด้านมาส่องเสียบ้าง แล้วจะเห็นเอง” จุดเด่นของรายการนี้นอกจากจะเป็นรายการที่นำเสนอถึงสาระความรู้ต่างๆแล้ว จุดเด่นอีกอย่างคือ เสียงของผู้บรรยายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรายการ ซึ่งรายการนี้บรรยายโดย สุชาดี มณีวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผลิตรายการรวมถึงหาข้อมูลต่างๆด้วย ในปัจจุบันรายการได้เปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอและกราฟฟิคที่ใหม่มากขึ้นต่างก็ยังคงความคลาสสิกและเอกลักษณ์ของรายการไว้ ปัจจุบันกระจกหกด้านเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “กระจกหกด้านบานใหม่”