รับมืออาการซึมเศร้าของคุณแม่ตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์มักถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงมีความสุข ที่สุด แต่ใช่จะเป็นเช่นนั้นกับผู้หญิงทุกคน อย่างน้อยผู้หญิง หนึ่งในสิบจะทุกข์ทรมานจากอาการภาวะซึมเศร้าในช่วง ระหว่างการตั้งครรภ์ อาการนี้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง ของระดับฮอร์โมนในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจน ส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของสารเคมีในสมอง ซึ่ง ไม่เพียงทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์มีอาการซึมเศร้าเท่านั้น แต่ยังมีความกังวลมากกว่าปกติ ซึ่งควรได้รับการรักษาระหว่างการตั้งครรภ์    อาการแบบไหนเรียกว่าซึมเศร้า  บางครั้งอาการซึมเศร้า และเป็นกังวลอาจไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชัด เพราะตัวคุณเองปฏิเสธที่จะยอมรับมันโดยไม่รู้ตัว และเหมารวมว่านั่นเป็นอาการทั่วไปที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ อย่าอายที่จะบอกให้ใครรู้ว่าคุณกำลังรู้สึกแย่แค่ไหน เพราะสุขภาพจิตของคุณย่อมส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย และเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด หากปล่อยให้อาการยังคงดำเนินต่อไปจะเป็นผลให้คุณสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเอง และลูกน้อยที่อยู่ในครรภ์หากคุณเคยมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้มากกว่าสามอาการ ติดต่อกันนานมากกว่าสามสัปดาห์ นั่นแสดงว่าคุณมีอาการภาวะซึมเศร้าที่ต้องพาตัวเองไปพบคุณหมอได้แล้วแต่ถ้าหากอาการเหล่านี้ถึงกับส่งผลให้คุณไม่สามารถจัดการกับการงานทั่วๆ ไปที่เคยทำได้ หรือหากถึงขั้นทำร้ายตัวเองกรณีนี้ควรต้องปรึกษาคุณหมอเพื่อรับการรักษาในทันที และอย่าคิดพยายามรักษาตัวเองโดยเด็ดขาด ขอให้คิดเสียว่าการไปพบแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพจิตเป็นหนึ่งวิธีในการดูแลครรภ์เพื่อให้ลูกน้อยในท้องของคุณมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ และเพื่อดูแลตัวคุณเองให้แข็งแรงเตรียมพร้อม